Danh sách

Bước tiến mới trong thi công cầu đường sắt

Theo Giám đốc dự án Y. Nakagawa, gói thầu CP2 nằm trong khu vực miền trung điều kiện thời tiết, thuỷ văn phức tạp, sản lượng thi công trong mùa mưa rất thấp. Trong quá trình thi công, nhà thầu gặp nhiều khó khăn do vướng chướng ngại vật ẩn giấu (5 kết cấu cầu cũ bị đánh sập trong chiến tranh), bom mìn còn sót lại (4 cầu), cho nên thường xuyên phải thay đổi biện pháp thi đồng, đồng thời huy động nhiều thiết bị lớn, đặc chủng.

Xem thêm