Chi tiết

Biển báo cấm

Giá : Liên hệ

Tình trạng: Mới

Xuất sứ: Việt Nam

Bảo hành: 1 năm

Liên hệ: DĐ: 0904002424 - 043.6440398

– Tác dụng của biển báo cấm: Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm. Người tham gia giao thông phải chấp hành những điều cấm mà nội dung biển đã thể hiện.

– Chúng tôi nhận sản xuất và lắp đặt biển báo cấm kích thước tiêu chuẩn hoặc mở rộng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

Sản phẩm liên quan